icone

Dysfagie

Dysfagie

  • Wetenschappelijke publicaties

COVID-19 en dysfagie

Orofaryngeale dysfagie (OD) is een veel voorkomende complicatie bij COVID-19 patiënten, hetzij direct als gevolg van weefselbeschadiging, na intubatie of secundair door ademhalings-, neurologische- en cognitieve beperkingen of als gevolg van ernstige aandoeningen zoals myopathie en neuropathie. Nestlé Health Science heeft voor u relevante publicaties over COVID-19 en dysfagie.